SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Çalışanların sahip çıktığı ve çalışmaktan kıvanç duyduğu bir dünya şirketi olma temel prensibinden hareketle; insanların güvenerek kullanabileceği demir çelik ürünleri ve hizmetleri sunan Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş. rekabetçi konumunu geliştirerek, üretiminin her aşamasında sosyal, ekonomik, çevre bileşenlerinden oluşan sürdürülebilir üretim ve tüketim yaşatmak, sürekli geliştirmek ve etkin bir yapı kazandırmak amacıyla;

 

 • İlgili ulusal ve bölgesel tüm yasal düzenlemeler ile diğer gerekliliklere uymayı,
 • Çevre kazalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek çevreyle uyumlu üretim yapmayı,
 • Faaliyetlerimizden kaynaklı bölge biyoçeşitliliğinin korunmasına ve gelişimine yönelik katkı sağlamayı,
 • Atığın önlenemediği durumlarda sırasıyla yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf yöntemlerini uygulamayı,
 • Enerji, Su, Hammadde gibi üretim ihtiyacı olan doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Tedarik sürecinin her aşamasında  sorumlu tedarik kurallarına uymayı,
 • İnsan haklarını, Çalışan haklarını korumayı, çalışma koşullarını iyileştirmeyi ve etik iş kurallarına uymayı,
 • Faaliyet, ürün, hizmet ve taşımacılıktan kaynaklanan çevresel etkileri izlemeyi ve azaltmayı,
 • İklim değişikliği konularında iyileştirme faaliyetleri yaparak bölgesel ve ulusal ölçekte katkı sağlamayı,
 • Ulusal ve bölgesel ölçekte sosyal ve ekonomik katkı sağlamayı,
 • Tüm paydaşlarımızın; sürdürülebilir bir “ekonomik, sosyal ve çevresel” yapı oluşturmak için sisteme katılımlarını sağlamayı,
 • Sürdürülebilir performans göstergelerini oluşturmak ve hedeflerle yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi,

 

Taahhüt ederiz.

Genel Müdür  Rev. Tarih: 06.06.2017

STRATEJİK LOKASYON

“YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜN VE HİZMETLER, ZAMANINDA TESLİMAT, VE KOLAYLIK“