Çalışanların sahip çıktığı ve çalışmaktan kıvanç duyduğu bir dünya şirketi olma temel prensibinden hareketle; güvenle kullanılabilecek demir çelik ürünlerini çeşitli alanlarda, nükleer yapılarda ve mega projelerde kullanmak üzere ilgili standartlara uygun olarak üreten ve hizmetlerini sunan Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş., rekabetçi konumunu geliştirerek, üretiminin her aşamasında kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sisteminden  oluşan entegre yönetim sistemini risk ve fırsatları değerlendirerek, sürekli geliştirmek ve etkin bir yapı kazandırmak amacıyla;

YÖNETİM SİSTEMLERİ POLİTİKASI

Çalışanların sahip çıktığı ve çalışmaktan kıvanç duyduğu bir dünya şirketi olma temel prensibinden hareketle; güvenle kullanılabilecek demir çelik ürünlerini çeşitli alanlarda, nükleer yapılarda ve mega projelerde kullanmak üzere ilgili standartlara uygun olarak üreten ve hizmetlerini sunan Ekinciler Demir ve Çelik San. A.Ş., rekabetçi konumunu geliştirerek, üretiminin her aşamasında kalite, çevre, iş sağlığı-güvenliği ve bilgi güvenliği yönetim sisteminden  oluşan entegre yönetim sistemini risk ve fırsatları değerlendirerek, sürekli geliştirmek ve etkin bir yapı kazandırmak amacıyla;

 • İlgili ulusal ve bölgesel tüm yasal düzenlemeler ile diğer gerekliliklere uymayı,
 • İş sağlığı ve güvenliğini birinci öncelik haline getirmeyi,
 • Çevre kazalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Her türlü kirliliği kaynağında önleyerek çevreyle uyumlu üretim yapmayı,
 • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
 • Nükleer yapılar ve Mega projeler için çelik üretiminde ilgili standartlar ve mevzuat gerekliliklerinin takibini sağlamayı,
 • Çalışan tüm personeli ve ilgili tarafları eğitmeyi, sorumluluk bilincini arttırmayı ve sisteme katılımını sağlamayı,
 • Kurum, müşteri, tedarikçi ve personel bilgilerinin ve bu bilgilerin tutulduğu tüm bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik haklarının korunması,
 • Bilgi varlıklarının risklerinin yönetilmesi, verilen hizmetlerin kesintisizliğinin sağlanması,
 • Tüm müşteri isteklerini ve ilgili standartların gereklerini kesintisiz karşılamayı,
 • Hedeflerle Yönetim Sistemi ile sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin izlenmesini ve gözden geçirilmesini,
 • Tüm süreçlerde risk ve fırsatları değerlendirerek maliyeti düşürmeyi, kaliteyi yükseltmeyi ve üretimi artırmayı,

Taahhüt ederiz.

STRATEJİK LOKASYON

“YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜN VE HİZMETLER, ZAMANINDA TESLİMAT, VE KOLAYLIK“