Politikamız

İnşaat taahhütleri ve hazır beton üretimi hizmetlerinin yerine getirilmesinde, sektörde öncü bir kuruluş olmak için EKİNTAŞ, şu ilkeleri şirket politikası olarak benimsemiştir:

 • Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini doğru algılamak ve bunları layıkıyla karşılamak
 • Müşterilere ve çalışma arkadaşlarına saygıyı esas kılmak
 • İletişime dayalı bir çalışma ortamı yaratmak
 • Gelişen teknolojiyi takip etmek
 • Yeniliklere ve değişime açık olmak
 • Faaliyetlerini yasalara ve diğer gerekliliklere uygun olarak gerçekleştirmek
 • Süreçlerin iyileşmesinde çalışanların katılımını sağlamak
 • Faaliyetlerden kaynaklanabilecek kirliliği önlemek, kaynakları en verimli şekilde korumak
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliği şartlarına uyarak, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önlemek
 • İSG sistemimizin taşeron ve tedarikçi firmalarımız tarafından benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak
 • İSG risklerin belirlenmesi, bu risklerin kabul edilebilir seviyeye getirilerek kontrol altında tutulmasını sağlamak
 • Yönetim sisteminin etkinliğini ve performansını sürekli iyileştirmek
 • Atıkların azaltılması ve mümkün olduğunda engellenmesini sağlamak
 • Çevrenin korunması için kararlılığımıza, müşterileimizin taşeronlarımızın katılımını sağlamak
 • Enerji, hammadde ve doğal kaynakların tüketiminin kontrol altında tutulmasını sağlamak

EKİNTAŞ yönetiminin çalışanlarından beklentisi;
"MESLEKLERİNE SAYGI VE SEVGİ İLE BAĞLANARAK, GÖREV VE SORUMLULUKLARININ BİLİNCİ İÇERİSİNDE, VAZİFELERİNİ DOĞRU VE EKSİKSİZ OLARAK YERİNE GETİRMELERİDİR."