Hizmetlerimiz

  • Yangın, doğal afet ve diğer genel zararlar (inşaat, montaj, makine kırılması vb.) sigortaları.
  • Nakliyat ve ulaşım sigortaları.
  • Finansal kayıplar ve kâr kaybı sigortaları.
  • Kaza ve araç (kara, hava, su ve raylı araçlar) sigortaları.
  • Sorumluluk (genel, mali, mesleki ve araç sorumluluk) sigortaları.
  • Kredi ve emniyeti suiistimal sigortaları.
  • Hukuksal koruma sigortaları.
  • Hastalık/sağlık sigortaları.
  • Tarım sigortaları.