Şirket Politikamız

Sektörümüzün en güvenli, en kaliteli, en üretken, ve en çevreci çelik fabrikası olmak hedefiyle tüm süreçlerde;

  • İş sağlığı ve güvenliğini ve çevreye duyarlı üretimi, birinci öncelik haline getirmek ve en önemli değerimiz olarak görmek,
  • İlgili tüm yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı, gereklerini karşılamayı,
  • Doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı,
  • Aktif katılımı özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı,
  • Takım çalışmasını, sorumluluk bilincini arttrmayı, sürekli gelişmeyi ve geliştirmeyi,
  • Kişisel gelişim ve eğitime önem vermeyi, hedefleri yönetmeyi,
  • Kesintisiz hizmeti, bilgi güvenliği sürecini sürekli geliştirmeyi, risklerini yönetmeyi,
  • Kişisel bilgileri korumayı, müşteri isteklerini karşılamayı,
  • Maliyetleri düşürmeyi, kaliteyi yükseltmeyi, üretkenliği arttırmayı ve farkındalığı arttırarak ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, ISO 27001 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.