Çevre ve Enerji

Doğaya ve insana saygılı bir anlayışı benimseyen Ekinciler Demir Çelik için uygarlık, "doğaya karşı olmak değil doğayla birlikte gelişmek”tir. Bu tanımdan hareketle şirket, tesislerinde sürdürülebilirlik prensiplerini hâkim kılmıştır. Şirketin ekolojik dengenin korunması için üzerinde önemle durduğu konular arasında;

  • Temiz üretim teknolojileri kullanımı
  • Geri kazanıma odaklı faaliyet
  • Enerji ve su tüketiminin asgaride tutulması
  • Hammadde kullanımında verimlilik

Dünyanın en çok enerji kullanan sektörlerden biri olan demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren Ekinciler Demir Çelik, enerji verimliliği alanında çok olumlu bir performans sergilemektedir. Şirket, enerjinin tasarruflu kullanımına yönelik başarılı girişimlerini "ISO 14001 Çevre Yönetimi" ve "Sürdürülebilirlik" belgeleri ile tescil ettirmiştir.